Kuvastot

NAPOLEON 2019

napoleon 2019

TRAEGER 2019

traeger grilli esite

GENESI - ASCOT

genesi ascot
mokki   kaasuliedet

napoleon 2017

Rekisteröi Napoleon -grillisi täältä >

 

Rekisterinpitäjä

Kaasuvalo Oy 
Y-tunnus 0109526-7
Porttikaari 18 
01200 Vantaa 
Puhelin (09)-8689 300
Faksi   (09)-876 1865

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jonne Salenius, toimitusjohtaja

Rekisterin nimi

Kaasuvalo Oy:n Napoleon grillien rekisteröintirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Napoleon grillien käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Napoleon grillin hankkineen kuluttajan takuu yhteydenotto pyynnön hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
-  nimi (etu- ja sukunimi) 
-  grillin tehdasmalli
-  grillin sarjanumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Napoleon grillin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse 
ilmoittaa grilliä hankkiessaan/rekisteröidessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Napoleon grillien rekisteröintirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.  Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun markkinointitoimintaan. 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja 
saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.